Το όνομα αυτό θα εμφανίζεται στη σελίδα. Μπορείς να γράψεις κάποιο ψευδώνυμο!
Δώσε μας πληροφορίες. Σε ποιο μέρος; Πως ήταν; Τι φορούσε; Τι φορούσες; Όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο!